Publika webbkartor

Sundsvallskartan

Kartutsnitt från Sundsvallskartan

I Sundsvallskartan kan man hitta information om fastigheter, detaljplaner, lediga tomter, skolor, förskolor, idrottsaktiviteter, skidspår, vandringsleder, parkeringar och mycket mer.

Visa »

Bygg- och exploateringskartan

Kartutsnitt från bygg- och exploateringskartan

Du kan hitta information om detaljplaner, fastigheter och annan geografisk information från hela länet. I kartan finns möjlighet att rita, mäta och göra utskrifter. Genom att söka på en adress eller fastighet kan du få en bra överblick över vad som gäller för en fastighet. Om du till exempel funderar på att bygga ska du själv kunna ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Manual

Visa »

Friluftskarta

Kartutsnitt från friluftskartan

Friluftskartan visar stugor, motionsspår, ridleder, historiska platser och mycket mer. Kartan är responsiv, det innebär att den följer storleken på din skärm och att du kan öppna kartan på ett enkelt sätt i mobil eller på surfplatta. Du kan även se var du befinner dig med funktionen positionering.

Visa »

Sundsvall Växer

Kartutsnitt från Sundsvalls växer kartan

Här hittar du information om pågående projekt i Sundsvall. Exempelvis upprustningsprojekt, pågående detaljplaner med mera.

Visa »

Väghållare

Kartutsnitt från Väghållarekartan

På kartan kan du se vem som äger vägen och vem som därmed ansvarar för drift och underhåll av vägen under både sommartid och vintertid.

Visa »

Lekplatser

Kartutsnitt från lekplatser kartan

Karta med alla kommunens lekplatser.

Visa »

Parkeringar

Kartutsnitt från Parkeringar kartan

Karta med parkeringsytor.

Visa »

Planeringskartan

Kartutsnitt från Planeringskartan

Översiktsplanen i kartform hittar du i den digitala planeringskartan. Där kan du titta på markanvändningen i det område du är intresserad av.

Teckenförklaring planeringskarta

Visa »

Detaljplaner

Kartutsnitt från detaljplaner kartan

I detaljplanekartan kan du hitta befintliga detaljplaner, här finns även länkar till planhandlingar och plankartor.

Manual

Visa »

Småhustomter

Kartutsnitt från Småhustomter kartan

På kartan kan du se vilka tomter som är lediga för närvarande

Visa »

Skyfallskarta

Kartutsnitt från skyfallskarta

Skyfallskarta visar områden som riskerar att översvämmas vid kraftigt regn.

Visa »

Solkarta

Kartutsnitt från Solkartan

Solkartan är en tjänst där du kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

Visa »

Dialogkarta

Kartutsnitt från Dialogkarta

Inför uppdatering av Sundsvalls kommuns översiktsplan har vi under våren 2020 samlat in allmänhetens utvecklingsidéer. I dialogkartan kan du se närmare 1500 idéer för hur olika områden bör utvecklas med sikte på år 2040.

Visa »

Ledig industrimark

Kartutsnitt från Ledigindustrimarkkartan

På kartan kan du se vilken kommunal mark och industritomt som är lämpad för exploatering och småindustri

Visa »


Geoblick - samlade geografiska ögonblick

Geoblick innehåller historiska och nya kartor, flygfoton och modeller från laserskanning över Sundsvalls kommun. Här kan du se hur landskapet har förändrats över tid. Du kan jämföra på tre olika sätt, med hjälp av titthålet, sida-vid-sida eller svajp.

Titthål

Kartutsnitt från Historiska kartor: titthål

Undersök hur Sundsvall förändras och ser ut i olika kartor eller flygfoton från nu eller förr.

Visa »

Sida vid sida

Kartutsnitt från Historiska kartor: sida vid sida

Jämför bredvid varandra hur Sundsvall förändras och ser ut i olika kartor eller flygfoton från nu eller förr.

Visa »

Svajp

Kartutsnitt från Historiska kartor: svajp

Jämför bredvid varandra hur Sundsvall förändras och ser ut i olika kartor eller flygfoton från nu eller förr.

Visa »