English Suomalainen Svenska

Här på dialogkartan kan du ge förslag på hur du tycker att Sundsvall ska utvecklas. Markera en plats på kartan och skriv vad du tycker ska byggas, förändras eller bevaras där.

Dialogen med dig som Sundsvallsbo är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls kommun. Översiktsplanen ska visa Sundsvalls utveckling i grova drag, hur vi vill att mark och vatten ska användas fram till år 2040.

Sundsvall ska vara en kommun som håller ihop och som är bra att leva i. Vi vill bidra till de globala målen i Agenda 2030 och förnya Sundsvall på ett hållbart sätt. Vi behöver fler bostäder och mer mark för näringslivet. Samtidigt ska vi vara rädda om natur och kulturvärden.

Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla! Dina förslag blir en del av underlaget för att ta fram översiktsplanen.

Om du också vill lämna synpunkter som inte gäller översiktsplanering så finns denna möjlighet på en annan plats, läs vidare här: Synpunkt Sundsvall

Läs mer om översiktsplanering på sundsvall.se