Om du ser detta, pröva att ladda om sidan och tömma cache i webbläsaren med CTRL + F5 eller SHIFT + "Hämta sidan igen"-knappen för att hämta den nya versionen av kartklienten.