English Suomalainen Svenska

Tidig dialog inför ny översiktsplan via denna karta avslutades den 30 juni 2020.

Här på dialogkartan har många lämnat synpunkter under första halvåret 2020 om hur Sundsvall ska utvecklas. Tack alla som medverkat!

Dialogen med dig som Sundsvallsbo är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls kommun. Översiktsplanen ska visa Sundsvalls utveckling i grova drag, hur vi vill att mark och vatten ska användas fram till år 2040.

Sundsvall ska vara en kommun som håller ihop och som är bra att leva i. Vi vill bidra till de globala målen i Agenda 2030 och förnya Sundsvall på ett hållbart sätt. Vi behöver fler bostäder och mer mark för näringslivet. Samtidigt ska vi vara rädda om natur och kulturvärden. Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla!

Dialogkartan är nu stängd, så att vi ska hinna sammanställa och analysera de förslag som inkommit. Men du är välkommen att ta del av vad andra har tyckt!

Om du också vill lämna synpunkter som inte gäller översiktsplanering så finns denna möjlighet på en annan plats, läs vidare här: Synpunkt Sundsvall

Läs mer om översiktsplanering på sundsvall.se